Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 10:00

Strehovec: Krivično je graditi politično kampanjo na stigmatizaciji Katoliške Cerkve

Parlament
Foto © Nika Gorenc

Parlamentarni odbor za pravosodje je včeraj popoldne med drugim razpravljal o predlogu nepovezanih poslank, ki prihajata iz stranke Zavezništvo. Po njem bi državni zbor vladi priporočil, naj prouči možnosti, da se pri poplačilu terjatev Katoliške Cerkev upošteva škoda, ki so jo bankam povzročila podjetja v njeni lasti. Predstavniki vlade so menili, da bi bilo to diskriminatorno, predlog tako ni dobil podpore omenjenega parlamentarnega delovnega telesa.

Nepovezana poslanka Alenka Bratušek je ocenila, da so desetino bančne luknje, za sanacijo katere je država namenila pet milijard evrov, povzročila podjetja v lasti Katoliške Cerkve. Zato je njena stranka Zavezništvo pred kratkim Katoliški Cerkvi poslala poziv, naj se odpove svojim terjatvam, ki jih ima do države zaradi prepočasnih postopkov denacionalizacije. V nasprotnem primeru naj ukrepa vlada. Državni sekretar Darko Stare je opozoril, da to ni uresničljivo. Kot je pojasnil, so Katoliška Cerkev in njene pravne osebe samostojni pravni subjekti. "Obravnavati jih drugače kot ostale pravne subjekte v istem pravnem okolju je v pravni državi nesprejemljivo, če za to ni izrecne podlage v zakonu."

Generalni tajnik Slovenske škofovske konference, pater Tadej Strehovec, je predlog stranke Zavezništvo že prej in tudi na seji odbora državnega zbora za pravosodje označil kot neprimeren. Poudaril je, da zavaja o razlogih, zakaj je oziroma bo prišlo do odškodnin v primeru prepočasnega vračanja odvzetega premoženja. "S predlagateljem se strinjamo, da je postopek vračanja prepočasen in zamuden. Ob tem poudarjamo, da krivda ni na strani denacionalizacijskih upravičencev oziroma Cerkve, temveč na strani pristojnih državnih organov in dela politike, ki je petindvajset let izvajal medijsko in politično gonjo proti Cerkvi zgolj zaradi tega, ker je vztrajala pri tem, kar ji po vseh načelih pravičnosti pripada."

Predlog stranke Zavezništvo po besedah patra Strehovca prav tako navaja neresnične trditve o domnevni finančni škodi v primeru državnih bank in posledični dokapitalizaciji iz javnih sredstev. "Dejstvo je, da sta holdinga Zvon 1 in Zvon 2 povsem ločena in avtonomna pravna subjekta, ki nimata nobene pravne povezave z versko skupnostjo Katoliško Cerkvijo."

Glavni namen predloga je, tako pater Strehovec, pridobivanje političnih koristi. "Prepričani smo, da je v času pred naslednjimi državnozborskimi volitvami nepošteno in krivično graditi politične kampanje na stigmatizaciji Katoliške cerkve, problematiziranju denacionalizacije in medijski gonji zaradi odškodnin, ki so nastale zaradi premalo vestnega dela državnih ustanov in političnih pritiskov." V Slovenski škofovski konferenci zaradi širjenja dezinformacij pričakujejo javno opravičilo predlagatelja.

Stališče Slovenske škofovske konference lahko preberete na tej povezavi.


Ne spreglejte: