Ljubljana, ponedeljek, 23. september 2019, 16:14

GOD o boju proti trgovini z ljudmi

JRS, logo
Foto © jrs.rkc.si

Gostja novembrske oddaje Gradimo odprto družbo GOD je bila Magdalena Strmšek Buh iz Slovenske Karitas, ki nam je prestavila boj proti trgovini z ljudmi. V oddaji ste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz  domovine in tujine.

Magdalena Strmšek Buh je dejala, da je bila medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi ustanovljena leta 2003. Njen namen je zagotoviti celovit predvsem pa usklajen pristop k reševanju pojava trgovine z ljudmi z vključitvijo vseh za to pristojnih organizacij. Boj proti trgovini z ljudmi zajema tako preprečevanja trgovine z ljudmi (to so preventivne dejavnosti za različne skupine), odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi ter pomoč in zaščito žrtev, ter tudi oskrba. V Sloveniji je še vedno najpogostejša oblika trgovine z ljudmi prisilna prostitucija, pojavlja pa se tudi prisilno beračenje, prisilno delo, prisilne poroke in prisilno služabništvo. Poglavitni vzrok za to, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi, so: revščina in feminizacija revščine, pomanjkljiva izobrazba, brezposelnost, pomanjkanje priložnosti in alternativ, spolna diskriminacija, nasilje v družini ter drugi težave v družinah, pomanjkanje priložnosti za zakonito migracijo.

Slovenska Karitas nudi pomoč in oskrbo žrtev, sodeluje v različnih preventivnih aktivnostih, nudi izobraževanja in je dejavna tudi pri mednarodnem sodelovanju. Povedala je, kako prepoznajo, da je nekdo žrtev trgovine z ljudmi in kako jim pomaga. V letu 2013 je bilo prepoznanih 40 oseb, od tega 1 moški, 5 oseb je bilo vključenih v namestitev. V letu 2014 je bilo identificiranih žrtev 5, od tega 1 moški. V krizni namestitvi Slovenske Karitas je bilo 5 oseb, ter ena v programu reintegracije. V lanskem letu je bilo v namestitev vključenih 5 žrtev, identificiranih je bilo 47 oseb, od tega nobeden moški, bila pa je ena mladoletna oseba. V letošnjem letu so na Slovenski karitas v polletnem obdobju nudili oskrbo eni osebi in bili večkrat v pripravljenosti za namestitev oseb, ki pa so se nato premislile oz. niso želele, potrebovale pomoči. Trenutno že daljši čas spremljamo eno osebo, je v fazi reintegracije. Povečini gre za osebe iz Ukrajine, Romunije, Slovaške, Bolgarije in Dominikanske Republike.

Med žrtvami trgovine z ljudmi so tudi prosilci za mednarodno zaščito, vendar pri nas med begunskim valom ni bila prepoznana nobena žrtev trgovine z ljudmi, ki bi jo obravnavala Slovenska Karitas. Za prihodnost je predvsem pomembno preventivno delovanje: brezplačna preventivne delavnice za srednješolce, učence tretje triade OŠ ter otroke in mladostnike v njihovih lokalnih skupnostih ter pogovorni večeri. Istočasno poteka natečaj Bodi pozoren. Bodi previden. Slovenska karitas se bo trudila tudi z ozaveščanjem širše javnosti in izobraževanjem (tudi preko mednarodnih seminarjev, ki jih organizira) tako svojih prostovoljcev kot oseb, ki prihajajo v stik z rizičnimi skupinami posameznikov, širimo vedenje o pojavu trgovine z ljudmi v Sloveniji in svetu, samozaščitnih ukrepih ter aktivnostih vsakega posameznika, ki lahko pripomore k izkoreninjenju trgovine z ljudmi.

Ob koncu pogovora je še povedala, da bomo zmanjšanje trgovine z ljudmi lahko dosegli zgolj s celovrstnimi aktivnostmi tako na področju odkrivanja, pregona, skrbi in pomoči za osebe, ki se jim to zgodi, kot tudi s preventivnimi aktivnostmi. "Ko bomo mlade, ne samo ozavestili, da sami ne bodo žrtve, temveč vzgojili tako, da tega pojava ne bodo tolerirali, da se bodo zavedali pomena spoštovanja dostojanstva in človekovih pravic ter ne bodo oni tisti, ki bodo uporabniki storitev, ki izhajajo iz trgovine z ljudmi takrat bomo na dobri poti. Za to pa potrebujemo čas in generacije mladih, s katerimi bomo delali," je zaključila.


 

Poslanica za svetovni dan migrantov in beguncev

V četrtek, 13. oktobra 2016, je izšla poslanica papeža Frančiška za 103. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 15. januarja prihodnje leto. Dokument nosi naslov Mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu. V ospredje postavlja problematiko otrok in mladostnikov migrantov, ki so nezaščiteni v trojnem pomenu: kot mladoletniki, kot tujci in kot nemočni, v kolikor so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinskih vezi, opozori papež na začetku poslanice.

Migracija danes ni pojav, omejen samo na nekatere dele planeta, ampak se dotika vseh celin ter vedno bolj postaja »svetovno vprašanje«. Prav tako ne gre samo za osebe, ki iščejo dostojno delo in boljše življenjske pogoje, ampak tudi za moške in ženske, ostarele in otroke, ki so »prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi se rešili in drugje našli mir in varnost«. Na prvem mestu so ravno mladoletne osebe, ki plačajo visoko ceno emigracije, ki jo skoraj vedno povzročajo »nasilje, revščina in okoljske razmere«. Papež opozori na trgovino z otroki, izkoriščanje in zlorabe mladoletnikov ter na splošno kršenje njihovih pravic do otroštva, ki so jim zagotovljene z mednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah.

Med migranti predstavljajo otroci »najranljivejšo skupino, saj so nevidni in brez glasu«: nimajo dokumentov in tako ostanejo skriti pred svetom; odsotnost odraslih, ki bi jih spremljali, jim onemogoča, da bi se slišal njihov glas. Mladoletni migranti tako z lahkoto »končajo na najnižjih ravneh človeške degradacije, kjer nezakonitost in nasilje uničita prihodnost premnogih nedolžnih, medtem ko je mrežo zlorab mladoletnih oseb težko raztrgati«.

Papež poda nekaj konkretnih smernic, kako se spoprijeti s takšnimi razmerami. Najprej se je treba zavedati, na migracijski pojav ni iztrgan iz zgodovine zveličanja, ampak je njen del. Predstavlja »znamenje časov«, ki govori o previdnostnem delovanju Boga v zgodovini in človeški skupnosti v luči univerzalnega občestva. Cerkev zato spodbuja, naj se prepozna Božji načrt tudi v tem pojavu, z gotovim prepričanjem, da »nihče ni tujec v krščanski skupnosti, ki obsega vsak narod, raso, ljudstvo in jezik. Vsak je dragocen, osebe so pomembnejše od stvari in vrednost vsake ustanove se meri v načinu, kako ravna z življenjem in dostojanstvom človeka, predvsem v najranljivejših pogojih, kot je to v primeru mladoletnih migrantov.«

Usmeriti se je treba na »zaščito, integracijo in trajne rešitve«, poudarja papež. Mladoletnim migrantom je treba zagotoviti »varstvo in zaščito«, kajti ti fantje in dekleta pogosto končajo na ulici, prepuščeni so samim sebi, postanejo žrtve izkoriščevalcev brez vesti, ki jih spremenijo v predmet fizičnega, moralnega in spolnega nasilja. Sveti oče opozarja, da je meja med migracijo in trgovanjem z ljudmi pogosto zelo tanka. Med različnimi dejavniki, ki povzročajo ranljivost migrantov, še posebej mladoletnih, papež izpostavi tudi povpraševanje in ga opredeli kot najmočnejši faktor izkoriščanja in zlorab otrok.

Nujno je, da imigranti, ravno v dobro svojih otrok, vedno tesneje sodelujejo s skupnostjo, ki jih sprejema. Frančišek spomni na mnoge cerkvene in civilne ustanove, ki za zaščito mladoletnikov naredijo veliko. Pomembno je, da prihaja do vedno bolj učinkovitega in vključevalnega sodelovanja, ki sloni na izmenjavi informacij in prav tako na okrepitvi mrež, ki omogočajo pravočasno in razvejeno posredovanje.

Na drugem mestu papež Frančišek poudarja, da si je treba prizadevati za »integracijo otrok in mladih migrantov«. Ti so namreč v vsem odvisni od odraslih, pri čemer sveti oče opozarja, da pomanjkanje finančnih virov pogosto preprečuje sprejetje ustreznih politik na področju sprejemanja, pomoči in vključevanja. Namesto da bi se pospeševalo družbeno vključevanje mladoletnih migrantov ali pa varno vračanje v njihovo domovino, se usmerja samo v preprečevanje njihovega vstopa, s čimer pa se podpira zatekanje k ilegalnim mrežam.

Položaj mladoletnih migrantov je še slabši, kadar se znajdejo v prekrških ali so vpleteni v organiziran kriminal. Prav tako je temeljno, da se sprejmejo ustrezni narodni postopki in načrti za sporazumno sodelovanje med državami izvora in državami, ki migrante sprejmejo, da bi se tako odstranilo vzroke za prisiljeno emigracijo mladoletnikov.

Na tretjem mestu papež poziva k sprejetju »trajnih rešitev«. Med razlogi za problem mladoletnih migrantov navede vojne, kršenje človekovih pravic, korupcijo, revščino, naravno neravnovesje in naravne nesreče. S temi vzroki se je treba spoprijeti v državah izvora. Vsa mednarodna skupnost se mora zavzeti za razrešitev konfliktov  in zaustavitev nasilja, ki osebe silijo v beg. Zastaviti je treba dolgoročni načrt, pripraviti ustrezne programe za območja, kjer prihaja do največjih krivic in nestabilnosti.

Papež ob koncu poslanice besede nameni še osebam, ki spremljajo otroke in mladostnike po poteh emigracije. Opogumi jih, naj se ne utrudijo pogumno živeti pričevanje o evangeliju, ki jih poziva, da v najmanjših in najranljivejših sprejmejo Gospoda Jezusa.

Letos v Sredozemskem morju umrlo skoraj toliko prebežnikov kot lani

Po podatkih Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je letos med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo najmanj 3.740 prebežnikov.

Številka je skoraj tako visoka kot lani, ko je prehod čez Sredozemlje zahteval 3.771 življenj. Po podatkih UNHCR-ja je lani na pot krenilo trikrat več ljudi kot letos. Leta 2015 naj bi Sredozemsko morje prečkalo več kot milijon prebežnikov, letos pa 327.000.

Tiskovni predstavnik UNHCR-ja William Spindler je v pogovoru z novinarji v Ženevi izrazil zaskrbljenost nad številnimi umrlimi prebežniki: "To je daleč najhujša situacija, kar smo ji bili priča na Sredozemlju. Lahko rečemo, da se je stopnja žrtev povečala kar trikrat."

Srečanje z Rotary klubom

V ponedeljek, 7. novembra 2016, zvečer je direktor Jezuitskega združenja za begunce p. Robin Schweiger imel predavanje za Rotary klub v Ljubljani. Predstavil je trenutno begunsko situacijo v Sloveniji in v Evropi. Po nagovoru je sledil še zanimiv pogovor o begunski problematiki pri nas in v Evropi.

Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije: Slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na tel. 01/430-00-58 ali na mobilno številko našega urada 031/636-964. Veseli bodo vaše pomoči.

Ne spreglejte: