Ljubljana, ponedeljek, 17. junij 2019, 12:50

Evropska pobuda za zaščito družine

Družina
Foto © 24kul.si

Na videz brez zavor se po državah Evropske unije kar po vrsti radikalno spreminja družinska zakonodaja. V luči napačno razumljene enakopravnosti zakonska zveza ni več definirana kot skupnost moža in žene, ampak skupnost dveh oseb. To ima neizogibno učinek tudi na pojmovanje družine: ta ne temelji več na naravno danih vezeh med starši in otroci, ampak postaja nekakšen pravni konstrukt; par si otroke »priskrbi« s posvojitvijo ali s pomočjo »darovanega« semena oz. jajčnih celic – ali pa, kot se je zgodilo v nedavnem primeru evropskega sodišča za človekove pravice, otroka »kupi« na »kliniki za reprodukcijo« v tujini. V odgovor na ta val rušenja družine je nova evropska pobuda, ki bo podpise začela uradno zbirati konec januarja.

Če imata dve osebi pravico skleniti zakonsko zvezo, bosta posledično zahtevali tudi »pravico do otroka«. Pravica otroka, da pozna svoje starše in z njimi živi pri tem ostaja neizpolnjena. Razkroj tradicionalnega razumevanja družine po kratki ali pa dolgi poti vodi k novim oblikam trgovanja z ljudmi in suženjskega odnosa.

Obstaja pa tudi gibanje, ki tem spremembam nasprotuje. Nič manj kot 16 evropskih držav, od tega 8 znotraj Evropske unije, je ustavno pravno zaščitilo zakonsko zvezo kot skupnost moža in žene.

Za ta cilj si prizadeva tudi nova državljanska pobuda Evropske unije, ki jo je sredi decembra pod imenom Mama, oče in otroci uradno registrirala Evropska komisija. Pobuda od Evropske unije za celotno območje, ki ga pokriva evropska zakonodaja, terja enotno definicijo zakonske zveze med možem in ženo in definicijo družine na podlagi takšne zakonske zveze.

Predlagana definicija zakonske zveze in družine bi sicer posameznim državam članicam dopuščala pravico, da za področje svojih pristojnosti sprejme drugačne definicije, vendar pa bi bila Evropski uniji odvzeta vsaj možnost, da države članice posredno prisili v priznanje istospolnih »zakonov« in »partnerstev«.

Možnost evropske državljanske pobude je bila ustvarjena leta 2012. Odtlej je bilo prijavljenih skoraj 60 tovrstnih pobud – le trem od njih pa je uspelo, da so zbrale zahtevanih milijon podpisov za uradno obravnavo pri evropskih ustanovah. S skoraj 1,9 milijoni podpisov je doslej najboljši rezultat dosegla pobuda za zaščito življenja »Eden izmed nas«. Organizatorji pobude »Mum, Dad & Kids« pa upajo, da bodo ta rezultat še presegli. V idealnem primeru bi tako nastala evropska mreža nevladnih organizacij, ki bi si na mednarodni ravni prizadevala za zakonsko zvezo in družino.

Ne spreglejte: