Ljubljana, sobota, 19. januar 2019, 03:59

VIDEO: V Mariboru o sociali, zdravstvu in šolstvu

Soočenje v Mariboru
Foto © ARO

Sociala, zdravstvo ter vzgoja in izobraževanje so bile teme, ob katerih so se kresala mnenja na včerajšnjem omizju Za domovino gre, ki sta ga v Mariboru pripravila Zavod Antona Martina Slomška in Radio Ognjišče. Sodelovale so SDS, Državljanska lista Gregorja Viranta, SLS, SD, Nova Slovenija in DeSUS.

V ospredju razprave, ki se je nanašala na področje sociale, je bila pokojninska reforma. Da je nujna, so se strinjali vsi. A stranke vidijo drugačne rešitve. "Ni rešitev pokojninskega sistema izključno v zaostrovanju pogojev, ampak na obeh straneh v večji pravičnosti, predvsem pa v novih delovnih mestih, v tistih 50 tisoč novih zaposlenih, ki bi, če bi prejemali povprečno plačo, tako smo izračunali, prispevali na letnem nivoju 300 milijonov evrov v pokojninsko blagajno," je poudarila Romana Tomc iz SDS-a. Podpredsednica SD-ja Majda Potrata pa je povedala, da je treba "v pokojninskem sistemu ohraniti tudi solidarnost, na kateri temelji zdajšnji, in na vplačanih prispevkih. Zato predlagamo, da ne bi več dovoljevali opustitve ali oprostitve plačila prispevkov." Glede sprejemanja pokojninske reforme so bili predstavniki strank na soočenju prepričani, da brez socialnega dogovora ne bo šlo. V Državljanski listi Gregorja Viranta poudarjajo, da je treba do nje priti na pravičen in verodostojen način ter da mora biti ključni kriterij delovna doba. V N.Si-ju ob tem opozarjajo, da je treba ponuditi paket reform, torej ne le pokojninske, ampak tudi na področju dela in zdravstva.

Prav slednje je bilo še eno od bolj perečih tem soočenja, saj se ob koncu leta obeta več deset milijonski minus v zdravstveni blagajni. "V zdravstvu so rezerve. Rezerve so pri vseh zavodih, bolnišnicah, zdravilih in javnih naročilih, ki so lahko racionalna. Prihranki so možni, a je potrebna reorganizacija ter bolj učinkovito in kakovostno delo," je prepričana podpredsednica SLS-a Olga Franca. V SD-ju so prepričani, da denar v zdravstvu odteka zaradi številnih dolgotrajnih naložb, ki so bile po besedah Potrate tudi izredno finančno zahtevne, zato v stranki predlagajo ustanovo v javnem sektorju, ki bi bila usposobljena za vodenje velikih projektov. Na vprašanje, kaj podražiti in kje privarčevati, je Tomaž Štih iz Dravljanske liste Gregorja Viranta odgovoril: "V zdravstvenem sistemu so številne neučinkovitosti, ki omogočajo optimizacije brez bistvenih rezov v zdravstvu. Ena od optimizacij je bolnišnična oskrba, ki je v Sloveniji precej draga v primerjavi z ostalimi državami, ena od optimizacij je kartel na trgu zdravil. V Sloveniji imamo veledrogeriste ki imajo zelo visoke marže in marže zelo vplivajo na končno ceno zdravil." Kot je dodal, potrebujemo "za to, da bomo optimizirali bolnišnično oskrbo, da bomo razbili kartele zdravil, močnejšo pozicijo na strani zavarovalnic." Namesto ene ene državne zavarovalnice predlaga več zavarovalnic ki bi nudile "tip zavarovanja, kot ga že imamo in za isto ceno, oziroma bi bila zdajšnja cena samo najvišja cena. Če bi želele tekmovati med sabo, bi naredile tudi nižje." V N.Si-ju so za zdravstveni sistem, ki bo do najvišje možne mere zagotavljal solidarnost, prav tako zagovarjajo konkurenčnost v zavarovalništvu. V SDS-u opozarjajo, da državna zavarovalnica trenutno skuša privarčevati le na strani izvajalcev, kar kratkoročno lahko učinkuje, dolgoročno pa je lahko pogubno. Gregor Pivec je omenil tudi slabo povezljivost sistema, ki potem prinaša nezadovoljstvo in čakalne dobe, spomnil pa je tudi na preventivo. Za zdravstveni sistem, ki bo temeljil na visoki stopnji solidarnosti pri financiranju zdravstvenega varstva in na prevladujočem javnem načinu njegovega izvajanja se zavzemajo tudi v DeSUS-u.

Na vprašanje, ali ministrstvo za zdravje združiti z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, so v SD-ju in DeSUS-u odgovorili pritrdilno. V SLS-u predvidevajo ministrstvo za zdravje, družino in socialno varnost. V SDS-u so na splošno za zmanjševanje števila ministrstev, tudi v N.Si-ju jih predvidevajo 12, a bi zdravstveno ostalo samostojno. Zmanjšanje števila ministrstev ima v programu tudi Državljanska lista Gregorja Viranta, a njeni predstavniki poudarjajo, da je združevanje omenjenih precej kompleksna zadeva in da je treba pred tem opraviti analizo.

 

Eno pomembnejših področij, ki v predvolilnem času ni toliko v ospredju, je področje vzgoje in izobraževanja. "V našem programu smo izhodišča postavili na dva stebra, to sta razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc ter razvoj tistih znanj, ki bodo naše učence postavili v globalni svet in bodo z njimi konkurenčni, med drugim znanje tujih jezikov, znanje na področju podjetništva," je povedala podpredsednica Nove Slovenije Alenka Šverc. V DeSUS-u se zavzemajo za več domoljubne vzgoje ter učenja socialnih veščin in solidarnosti v osnovnih šolah. Janez Ujčič je prepričan, da je "to področje manjkalo in je zelo pomembno za nadaljnji razvoj Slovenije. To je stvar, ki jo v ostalih državah, ki imajo daljšo demokracijo, zelo natančno in strogo izvajajo."

 

Slišati je bilo poziv k poenotenju standardov, večina udeležencev soočenja je opozarjala, da je zaskrbljujoče, ker so učenci po regijah različno izobraženi. Prav tako so poudarjali, da zasebno šolstvo pomembna dopolnitev javnega šolstva, imajo pa zelo različne poglede na njegovo financiranje.


Ne spreglejte: