Nadškof Stres: Družina je zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti!
24. Oktober 2009

Na Prešernovem Trgu v Ljubljani se pravkar odvija Dan družine, ki so ga različna gibanja in organizacije pripravile v podporo družini. Trenutno je na prizorišču zbranih več kot 3000 ljudi, dogajanje pa lahko med 15.00 in 16.00 spremljate tudi na naših radijskih valovih.


Za družino gre!
Na Prešernovem trgu je zbranih več kot 3000 ljudi!

Zbrane na Prešernovem trgu so danes nagovorili že mnogi govorniki, tudi mnogi zakonci in družine so zbranim predstavili pričevanje svojega življenja. Pravkar pa je zbrane nagovoril tudi  nadškof dr. Anton Stres, predsednik Komisije za Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Njegov nagovor objavljamo v celoti:
Drage družine, dragi zakonci, starši in otroci, dragi udeleženci našega prvega dneva družine!

Lepo vas pozdravljam v imenu Komisije Pravičnost in mir pri SŠK, v imenu Slovenske škofovske konference same in v imenu njenega predsednika ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. Alojza Urana, ki iz znanih zdravstvenih okoliščin ne more biti z nami. Je pa z nami s svojo molitvijo in moralno podporo.

Spoštovani! Danes smo se zbrali zaradi družine – zato, ker verjamemo vanjo, zato ker vemo, da je družina, zgrajena na zakonski zvezi med možem in ženo, najbolj nepogrešljiva zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti. Na prvih straneh Svetega pisma je zapisano, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, kot moškega in žensko in jima naročil, naj bosta rodovitna in se množita (1 Mojz 1,27-28). Sam učlovečeni Božji Sin Jezus Kristus se je rodil v družini, ob sebi je hotel imeti mater in krušnega očeta. Takšna družina je božanska ustanova, izvir novega življenja, prva, izvirna in najbolj naravna oblika človeškega občestva, prvotna učilnica medsebojnih odnosov in odraščanja človeka v zrelo osebnost, je pravzor vsake skupnosti. Če je prava skupnost edinost v različnosti, v medsebojnem spoštovanju, sprejemanju in solidarnosti, potem je to najprej družina, ki se poraja iz zakonske ljubezni med možem in ženo.

Zato ne moremo dopustiti, da bi bila tako zasnovana družina nenadoma vržena s svojega edinstvenega in neprimerljivega mesta. Naša sveta dolžnost je, da družini, kakor jo poznamo in ji dolgujemo svoje življenje, ohranimo in zavarujemo njeno prednostno in neprimerljivo mesto v našem javnem mnenju, v naši pravni ureditvi, v naši šolski vzgoji in v naši kulturi, da bo kultura življenja, solidarnosti in zaupanja v prihodnost.

Odločno se moramo upreti individualističnim ideologijam, ki oporekajo tovrstnemu vrednotenju družine. Pri tem se najrajši izgovarjajo na družinske neuspehe. Žal je res, da danes družina pogosto ni več takšna, kot bi morala biti. Toda če družina v polnem in pravem pomenu zaradi takšnih in drugačnih okoliščin kdaj zaide v težave, iz tega nikakor ne sledi, da jo smemo še bolj teptati in jo omalovaževati ter si domišljati, da so druge oblike skupnega življenja bolj obetavne.

Ne moremo torej mirno gledati, ko hočejo družino, zgrajeno na ljubezni med možem in ženo, razvrednotiti in jo pustiti na cedilu. Od države terjamo ravno obratno: da družino in družinske vrednote, ki so v sodobnem svetu res ogrožene, še močneje podpre. Država te možnosti ima. Za eno izmed teh smo se državljani že zavzeli na referendumu. Država naj zavaruje nedeljo kot dela prost dan, dan osvobojen potrošništva in namenjen družinskemu preživljanju prostega časa. Toda sedanja politika se podaja na nasprotno pot. Namesto da bi sprejemala nove ukrepe, ki bi olajšali in pomagali živeti pristne družinske vrednote, želi z načrtovanim novim družinskim zakonikom vzeti družini v pravem pomenu besede še tisto veljavo in posebno vrednoto, ki jo še ima in velikokrat mukoma ohranja zaradi mnogih težkih okoliščin.
Vam, drage družine, zakonci, starši in otroci, ki ste se danes zbrali, izrekam v imenu Katoliške cerkve vso našo podporo pri tej vaši obrambi neprimerljive vrednote družine. Katere družine?
  • Tiste družine, ki je naš narod stoletja ohranjala pri življenju.
  • Tiste družine, v kateri lahko otrok doživi očetovo odgovornost, pogum in avtoriteto ter materino brezpogojno ljubezen.
  • Tiste družine, ki je edina po volji Stvarnika, ki nas je ustvaril takšne, kakršni smo.
  • Tiste družine, v kateri edini je prihodnost našega naroda in naše domovine.
Zbrani na Prešenovem trgu podpisujejo tudi peticijo Za družino in pravice otrok. V njej so zapisali:
Vlada je 21.9.2009 v javno razpravo poslala predlog Družinskega zakonika, v katerem radikalno spreminja koncept zakonske zveze in družine v Sloveniji. Z določitvijo, da zakonsko zvezo lahko skleneta tudi osebi istega spola, predlog zakona omogoča, da bodo otroke lahko posvojile oz. sprejele v rejništvo tudi skupnosti oseb istega spola. V trdnem prepričanju, da je družina kot skupnost moža, žene in otrok temeljna vrednota naše prihodnosti in največja otrokova korist, v predlogu Družinskega zakonika spodaj podpisani od Vlade zato zahtevamo:

1. ohranitev zakonske zveze kot z zakonom urejene skupnosti moža in žene, katere pomen je v oblikovanju družine;
2. ohranitev družine kot življenjske skupnosti očeta, matere in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo;
3. spoštovanje pravice otrok, da so sprejeti v rejništvo oz. so posvojeni v urejeno skupnost moža in žene;
4. odpravo diskriminacije poročenih zakoncev na področju dodeljevanja socialne pomoči, vrtcev, socialnih stanovanj itd.;
5. pomoč družinam v Sloveniji, predvsem tistim, ki so se zaradi gospodarske krize znašle v težavah;
6. da mladim omogoči ustrezno pripravo na zakonsko in družinsko življenje.

Od Vlade pričakujemo, da bo krepila in ohranjala vrednoto zakonske zveze in družine, še posebno v času gospodarske krize, ki vse bolj ogroža blagostanje in socialni mir v Sloveniji.
Peticijo lahko podpišete oziroma se ji pridružite tudi preko spleta na naslovu: http://www.ipetitions.com/petition.

Sicer pa smo v teh dneh na Radiu Ognjišče prisluhnili zgodbam različnih družin in zakonskih parov, na to temo pa so nam spregovorili tudi strokovnjaki in predstavniki drugih verskih skupnosti. Posnetke prispevkov najdete v našem audio arhivu.

dan družine

Včeraj smo objavili tri prispevke. Zjutraj ste lahko na naših valovih prisluhnili nagovoru poslanca Slovenske demokratske stranke Franceta Cukjatija iz javne predstavitve mnenj o novem družinskem zakoniku, ki je bila 12. oktobra v državnem zboru.

Na javni predstavitvi mnenj o družinskem zakoniku je v državnem zboru spregovorila tudi absolventka novinarstva na Fakulteti za družbene vede Andreja Hergula. Med drugim je predstavila izkušnjo 11-ih vzgojnih zavodov po Sloveniji, kjer skupine otrok in mladostnikov najbolje zaživijo in delujejo, če jih vodita vzgojitelj in vzgojiteljica – torej moški in ženska.


Pripravili smo tudi odgovor italijanskega škofa Elia Sgreccie, ki je Slovenijo obiskal ob Tednu za življenje. Takrat smo ga povprašali tudi po njegovem o novem družinskem zakoniku. Škof Elio Sgreccia je donedavni predsednik Papeške akademije za življenje in izreden strokovnjak za bioetiko. Je tudi predsednik Mednarodnega združenja centrov za bioetiko, več let pa je bil tudi tajnik Papeškega sveta za družino.

Med drugim je takole spregovoril: „Izhajati moramo iz dejstva, da se v naravni strukturi družine moški in ženska dopolnjujeta. In to ne samo zato, ker je za nastanek nekega otroka potrebna dopolnjujoča se združitev moških in ženskih spolnih organov, ampak zato, ker je tudi čustvenost dopolnjujoča se, moški in ženska pa se dopolnjujeta tudi na duhovnem področju. Prava družina se torej rodi iz združenja moškega in ženske, ki se med seboj dopolnjujeta. To pa pomeni, da drug drugega bogatita in sta trdna, vztrajata v edinosti. Sveto pismo namreč pravi: In dva bosta postala eno samo telo. To pa ni samo zato, ker tako pravi Sveto pismo, ampak tudi zato, ker je fizična narava takšna.

Družina je torej prava, če je dopolnjujoča se in če živi to dopolnjevanje. Prava družina je tudi stabilna, trdna. Kajti ločiti dve osebi, ki sta eno, pomeni obema povzročiti trpljenje, pomeni raniti ljubezen in raniti otroke. Prave družine torej ni brez njene trdnosti. Družina pa tudi ni prava, če si ne želi otrok, če drug drugemu ne podarjata ljubezni z namenom, da bi se življenje nadaljevalo po njunih otrocih. Gre torej za vidik plodnosti in dopolnjevanja. Imenovati družina neko provizorično skupnost, ki se ne trudi za edinost, ki se ne zavzema za otroke, kjer se partnerja ne trudita pomagati drug drugemu, ampak drug drugemu pustita svobodo, da gresta narazen, če želita, je neke vrste parodija družine in na škodo obeh posameznikov. Posebej pa je škodljivo za otroke, če se rodijo v takšni zvezi. Torej družina v ločitvi, družina, ki ni pripravljena skleniti niti civilne zakonske zveze, je velika laž, je nekaj ponarejenega. Seveda pa to še posebej velja za primere, ko ti dve osebi nista med seboj dopolnjujoči. Kajti dve ženski in dva moška se med seboj ne moreta dopolnjevati. Ne moreta sama spočeti otrok, ne moreta pa tudi graditi tiste prave ljubezni, ki bo oba obogatila. Tudi tukaj gre za lažno združitev. Ne gre namreč za pravo, popolno, dopolnjujočo se ljubezen, ki je zapisana v naravo in strukturo človeka. In zakon, ki bi vse to sprejel, spodbuja propad družine. Po eni strani namreč spodbuja nekatere družine in hkrati njihovo nasprotje. To je tako, kot če bi na neko njivo posadili seme in travo, ki ga uničuje. Za državo je norost povzročiti samouničenje družin in spodbujati nastanek družin, ki ne bodo nikoli prave družine. Takšna država ne bo nikoli razvita, civilna in stabilna.“

Za sklep pogovorov, mnenj in predstavitve stališč o novem družinskem zakoniku pa smo za vas pripravili pričevanje Andreje in Klemena Keršmánc iz Brezovice. Poročena sta dobro leto in zaupala sta nam , kako sta se na poroko pripravljala, kako gledata na zakrament zakona in kaj jima pomeni družina.

Za družino

Še enkrat vas vabimo, da se nam pridružite na Prešernovem trgu v Ljubljani. Skupaj bomo praznovali Dan družine.
Marjana Debevec/RB

 


Ostali članki:
Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 5. December 2009 19:00
Peta obletnica umestitve nadškofa Urana 5. December 2009 11:41
Posvet o dilemah in izzivih novega družinskega zakonika 4. December 2009 12:19
Simona Juvan je bila naša gostja 30. November 2009 7:07
Prleki so veseli ljudje 28. November 2009 16:00
Kakšen naj bo medij? 25. November 2009 17:45
Škof Turnšek: letošnji klic dobrote mora biti še glasnejši 25. November 2009 15:23
Novinca v vrhu EU 25. November 2009 14:32
Teden Karitas 22. November 2009 11:12
Petelinček lépo poje 22. November 2009 11:01
Kalan Živčec: Miklavčič se poslužuje metod specialne vojne 18. November 2009 19:16
Nadškof Hočevar za Radio Ognjišče ob smrti patriarha Pavleta 17. November 2009 12:22
Škof Gregorij Rožman ostaja v naših srcih 15. November 2009 16:15
Pogovor ob 50. obletnici smrti škofa Gregorija Rožmana 11. November 2009 18:37
Romana Jordan Cizelj za Radio Ognjišče o novih komisarjih 11. November 2009 11:59
Nuncij v Nemčiji: padec berlinskega zidu posledica zvestobe številnih kristjanov 10. November 2009 12:20
Zahvalna nedelja in pisma slovenskih škofov ob zahvalni nedelji 7. November 2009 10:08
Frančiškovi bratje in sestre parlamentu predali poslanico 6. November 2009 14:58
Janša za Radio Ognjišče o arbitražnem sporazumu 4. November 2009 21:45
Srečanje Katoliških novinarjev Slovenije 4. November 2009 11:56
Bo zgodnji sneg ustavil dela na Pokljuki? 3. November 2009 13:24
Prvi november - dan vseh svetih 31. Oktober 2009 15:04
Napoved svetih maš slovenskih škofov ob prazniku vseh svetih 28. Oktober 2009 19:28
Nadškof Stres: Družina je zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti! 24. Oktober 2009 15:10
Verske skupnosti v podporo družini 22. Oktober 2009 15:01
Ritem Duha 2009 Alfi in Omegi 17. Oktober 2009 23:17
Sobota rezervirana za Ritem Duha 2009! 15. Oktober 2009 7:24
Pogovor o predlogu družinskega zakonika 14. Oktober 2009 18:47
EU v živo o novo starem predsedniku Evropske komisije 14. Oktober 2009 17:30
Za družino gre! 13. Oktober 2009 10:01