Ohranimo in okrepimo vrednoto zakonske zveze in družine
29. September 2009

V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovesni škofovski konferenci čutijo dolžnost, da se v času, ko se Slovenija sooča z resnimi ekonomskimi, socialnimi in demografskimi problemi, zavzamejo za ohranitev in okrepitev vrednote zakonskega in družinskega življenja. Predsednik komisije nadškof Anton Stres je dejal, da je sklenjena (civilna in cerkvena) zakonska zveza znamenje vseživljenjske zveze med enim moškim in eno žensko, ki sta se skupaj odločila za ljubeče in zvesto življenje moža in žene.

Izjava Komisije v celoti
V Komisiji Pravičnost in mir pri SŠK čutimo dolžnost, da se v času, ko se naša država sooča z resnimi ekonomskimi, socialnimi in demografskimi problemi, zavzamemo za ohranitev in okrepitev vrednote zakonskega in družinskega življenja.

Lani smo v dokumentu Odgovorni za življenje in prihodnost Slovenije skupaj s Slovensko Karitas in Svetom katoliških laikov Slovenije posebej opozorili na problematiko nesklepanja zakonskih zvez, saj se pri nas vedno manj mladih odloča za zakonsko in družinsko življenje. Mednarodne študije nas po številu sklenjenih zakonskih zvez uvrščajo na zadnje mesto v celotni Evropski uniji. Skrb vzbujajoče stanje na področju sklepanja zakonskih zvez je posledica lahkomiselnega zanemarjanja in razvrednotenja zakonske zveze in družine. Odsotnost vzgoje za zakon v naših izobraževalnih ustanovah, pravna izenačitev zakonske in izvenzakonske skupnosti, večje ekonomske in praktične ugodnosti domnevno enostarševskih družin, ki to v resnici niso (npr. nižji prispevki in prednost pri sprejemu v vrtec, višji otroški dodatki, štipendije in ostali socialni prejemki, prednost pri dodeljevanju socialnih stanovanj, itd.), in promoviranje drugih oblik skupnega življenja povzročajo, da se mladi težje odločajo za sklenitev zakona, saj so tedaj gmotno na slabšem kot njihovi vrstniki, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, uživajo pa ugodnosti, ki so sicer upravičeno namenjene enostarševskim družinam. Zato je razumljivo, da v takšnem družbenem okolju nimajo spodbud za trajno in pravno urejeno zakonsko življenje ter starševstvo. Navedeno je tudi eden izmed razlogov, da se kot narod soočamo z dolgoročno zelo nevarnimi demografskimi pojavi.

V Katoliški Cerkvi smo prepričani, da je sklenjena (civilna in cerkvena) zakonska zveza znamenje vseživljenjske zveze med enim moškim in eno žensko, ki sta se skupaj odločila za ljubeče in zvesto življenje moža in žene. Takšna zveza je del človekove narave, ki jo je ustvaril Bog z namenom, da bi se zakonca ljubila, medsebojno podarjala in postala starša svojim otrokom. Zakonska zveza te vrste je zato najbolj primerno okolje za otrokov psihološki in telesni razvoj. Če naj bodo »otrokove koristi glavno vodilo«, potem je družini v pravem pomenu besede potrebno priznati njeno prednostno in neprimerljivo mesto in jo kot tako tudi varovati.

Kar je v skladu s človekovo naravo, je koristno tako za posameznika kot tudi za skupnost, v kateri živi. Zato je institucija zakonske zveze »enega moškega in ene ženske« velika naravna in Božja dobrina, ki mora biti tako na zasebni kot tudi na družbeni ravni ustrezno ohranjena, zaščitena in v izobraževalnih ustanovah ter drugod v javnem življenju ustrezno promovirana. Zato odločno nasprotujemo tistim predlaganim spremembam družinske zakonodaje, ki bi pojmovanje in vrednotenje zakonskega in družinskega življenja izpostavile novim pretresom in ga še bolj razvrednotile, posvojene otroke pa izpostavile nepredvidljivim in nepopravljivim posledicam. Prav v Sloveniji ni potrebe za redefiniranje pojma družine zgolj zaradi posnemanja nekaterih skrajnih, maloštevilnih in spornih tujih primerov. Poudarjamo, da je še večja zaščita družine, utemeljena na zakonski zvezi med možem in ženo, nujno potrebna za celosten razvoj človeške osebe in njeno dostojanstvo ter tudi za trdnost, mir in prihodnost naroda ter države.

msgr. dr. Anton Stres
mariborski nadškof koadjutor in
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK

 


Ostali članki:
Državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 5. December 2009 19:00
Peta obletnica umestitve nadškofa Urana 5. December 2009 11:41
Posvet o dilemah in izzivih novega družinskega zakonika 4. December 2009 12:19
Simona Juvan je bila naša gostja 30. November 2009 7:07
Prleki so veseli ljudje 28. November 2009 16:00
Kakšen naj bo medij? 25. November 2009 17:45
Škof Turnšek: letošnji klic dobrote mora biti še glasnejši 25. November 2009 15:23
Novinca v vrhu EU 25. November 2009 14:32
Teden Karitas 22. November 2009 11:12
Petelinček lépo poje 22. November 2009 11:01
Kalan Živčec: Miklavčič se poslužuje metod specialne vojne 18. November 2009 19:16
Nadškof Hočevar za Radio Ognjišče ob smrti patriarha Pavleta 17. November 2009 12:22
Škof Gregorij Rožman ostaja v naših srcih 15. November 2009 16:15
Pogovor ob 50. obletnici smrti škofa Gregorija Rožmana 11. November 2009 18:37
Romana Jordan Cizelj za Radio Ognjišče o novih komisarjih 11. November 2009 11:59
Nuncij v Nemčiji: padec berlinskega zidu posledica zvestobe številnih kristjanov 10. November 2009 12:20
Zahvalna nedelja in pisma slovenskih škofov ob zahvalni nedelji 7. November 2009 10:08
Frančiškovi bratje in sestre parlamentu predali poslanico 6. November 2009 14:58
Janša za Radio Ognjišče o arbitražnem sporazumu 4. November 2009 21:45
Srečanje Katoliških novinarjev Slovenije 4. November 2009 11:56
Bo zgodnji sneg ustavil dela na Pokljuki? 3. November 2009 13:24
Prvi november - dan vseh svetih 31. Oktober 2009 15:04
Napoved svetih maš slovenskih škofov ob prazniku vseh svetih 28. Oktober 2009 19:28
Nadškof Stres: Družina je zibelka življenja in ljubezni, nosilka upanja in prihodnosti! 24. Oktober 2009 15:10
Verske skupnosti v podporo družini 22. Oktober 2009 15:01
Ritem Duha 2009 Alfi in Omegi 17. Oktober 2009 23:17
Sobota rezervirana za Ritem Duha 2009! 15. Oktober 2009 7:24
Pogovor o predlogu družinskega zakonika 14. Oktober 2009 18:47
EU v živo o novo starem predsedniku Evropske komisije 14. Oktober 2009 17:30
Za družino gre! 13. Oktober 2009 10:01